sobota, 27 maja 2023

Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. 
Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, 
których nie można wyrazić słowami.

(List św. Pawła do Rzymian 8, 26).

Niedziela VIII Wielkanocna A

Nowe stworzenie: Jezus tchnął w uczniów jak kiedyś Bóg, stwarzając człowieka.